วันศุกร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2551

การแสดง "เรือมอันเร"ประกอบเพลงแบ่งออกเป็น 6 ช่วง ดังนี้

1.จังหวะ"จืงปีร์"(รำออก)

2.ไหว้ครู

3.จังหวะ"กัจปกา"

4.จังหวะ"จืงมูย"

5.จังหวะ"มะลปโดง"

6.จังหวะ"จืงปีร์"(รำเข้า)

video

คลิ๊ก"PLAY" ดูได้เลยครับ

ผู้ที่สนใจสามารถโหลด"เอกสารการสอนเรือมอันเร ชั้น ป.6" ของ คุณครูกุหลาบ วงศ์อุดม ร.ร.ปราสาทศึกษาคาร ได้เลยครับ.."คลิ๊กที่นี่"...

วันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2550

วันอังคารที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2550

ท่าที่ 6 "จืงปีร"

มี 3 จังหวะ

video

ท่าที่ 5 "มะลปโดง"

มี 8 จังหวะ

video

ท่าที่ 3 "กัจปกา"

มี 6 จังหวะ

video

วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2550