วันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2550

วันอังคารที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2550

ท่าที่ 6 "จืงปีร"

มี 3 จังหวะ

ท่าที่ 5 "มะลปโดง"

มี 8 จังหวะ

ท่าที่ 3 "กัจปกา"

มี 6 จังหวะ

วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2550