วันศุกร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2551

การแสดง "เรือมอันเร"ประกอบเพลงแบ่งออกเป็น 6 ช่วง ดังนี้

1.จังหวะ"จืงปีร์"(รำออก)

2.ไหว้ครู

3.จังหวะ"กัจปกา"

4.จังหวะ"จืงมูย"

5.จังหวะ"มะลปโดง"

6.จังหวะ"จืงปีร์"(รำเข้า)

คลิ๊ก"PLAY" ดูได้เลยครับ

ผู้ที่สนใจสามารถโหลด"เอกสารการสอนเรือมอันเร ชั้น ป.6" ของ คุณครูกุหลาบ วงศ์อุดม ร.ร.ปราสาทศึกษาคาร ได้เลยครับ.."คลิ๊กที่นี่"...