วันอังคารที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2550

ท่าที่ 3 "กัจปกา"

มี 6 จังหวะ

ไม่มีความคิดเห็น: